Nieuw Doss Drinkwater ontsmetting

Een door elektrolyse behandeld water met uitzonderlijke eigenschappen. Door deze behandeling ontstaat onder andere hyper chlorig zuur, één van de sterkste en gelijktijdig voor levende organismen het best verdraagzame desinfectiemiddel. Geeft ondersteuning tegen bacteriën schimmels en virussen.